top of page

Waarom Multi Service dienstverlening?

Bijgewerkt op: 21 mei

D&B heeft de afgelopen jaren zich ontwikkeld tot de kwalitatief meest hoogwaardige Multi serviceprovider van Nederland. Deze stelling wordt ondersteund door onafhankelijk onderzoek (1). Bij Multi services worden meerdere diensten door D&B geleverd echter met behoud van single servicekwaliteit. Wij nemen je graag mee in ons verhaal aan de hand van de volgende punten:

 • Voordelen Multi service

 • Flexibiliteit contracten

 • Proven concepts

Het aanbod van facilitaire diensten in Nederland is omvangrijk en professioneel. De markt wordt in hoge mate bepaald door leveranciers, omdat het merendeel van de diensten is uitbesteedt aan commerciële partijen zoals D&B The Facility Group (2). Voor de levering en de organisatie van de diensten aan opdrachtgevers zijn grosso modo vier contractmodellen gangbaar.


 1. Managing agent

 2. Integrated Facility Management en Services (IFM)

 3. Single services

 4. Multi services


Voordelen Multi Service

D&B The Facility Group beheerst al deze contractvormen en levert deze ook bij een groot aantal opdrachtgevers. Hieronder geven wij een korte toelichting waarom wij voor onze servicestrategie naar de markt hebben besloten de nadruk te leggen op Multi services:

1. Multiservices biedt de beste garantie voor de hoogst mogelijke servicekwaliteit;

 • Met Multi services neemt een opdrachtgever bij D&B meerdere diensten af. De contracten worden over het algemeen los (single) ingekocht of in slechts zeer beperkte mate in één hand afgenomen. D&B kan met Multi services het beste haar kwaliteitsstrategie borgen. Het voordeel van de specialisatie per service wordt gecombineerd met het ondernemerschap van de General Managers, die verantwoordelijk zijn voor de verschillende bedrijven, de labels van D&B.

2. Customer intimacy kan goed worden ingevuld met Multi services;

 • D&B is sterk in customer intimacy. Dit betekent dat er maatwerk wordt ingespeeld op de dagelijks veranderende wensen en eisen van opdrachtgevers. Strak voorgeprogrammeerde werkprogramma’s passen minder bij de vraag van opdrachtgevers in het hogere segment. Deze klanten hechten veel waarde aan maatwerk kwaliteit, flexibiliteit én continuïteit van dienstverlening.

3. Achter de schermen wordt de levering en organisatie gecoördineerd voor de opdrachtgevers;

 • Als D&B alleen gestapelde contracten zou aanbieden, dan leidt dat tot een overmaat aan coördinatie en communicatie aan de kant van de opdrachtgever. Met name in het vastgoed, waar D&B sterk is gepositioneerd, is de vraag in de laatste jaren sterk gericht op coördinatie achter de schermen. Dit betekent concreet dat D&B meer coördinerend business management inzet dan vergelijkbare dienstverleners. Dit zorgt voor een reductie van het aantal operationele contactmomenten bij opdrachtgevers, vergelijkbaar met het IFM-model en voor een eenduidige sturing op kwaliteit en continuïteit.


4. Innovatie wordt met een netwerk van specialisten én met eigen expertise over de verschillende services doorgevoerd

 • Omdat het specialisme in de separate bedrijven centraal staat, dreigt een tekort aan overkoepelend innovatief vermogen bij Multi servicebedrijven. Labels zijn immers vooral gericht op hun eigen ‘toko’ en dus minder geneigd andere servicevraagstukken op te pakken, ook omdat daarvoor de expertise niet binnen het label voorhanden is. Dit kan de ontwikkeling van een klantcase ernstig belemmeren. Vandaar dat D&B in de backoffice een development en innovatieorganisatie heeft ingericht, die naar overkoepelende marktvragen kijkt.


Flexibiliteit

Het is een megatrend die sinds ongeveer 10 jaar dominant is in de markt voor Real Estate en Facility Management (REFM); de behoefte bij opdrachtgevers aan flexibele dienstverlening. Vanwege de zich steeds sneller ontwikkelende economische cycli waarbij periodes van extreme groei of neergang zichtbaar zijn in de internationale economie of in meer lokale economische sectoren, zoeken bedrijven naar partners die in staat zijn mee te bewegen met hun groei- of krimpscenario’s.

De Coronacrisis van 2020 tot 2022 heeft deze behoefte extreem versterkt. In golfbewegingen van ongeveer drie maanden zagen werkgevers hun medewerkers massaal thuisblijven tijdens COVID19 uitbraken. En ze keerden vervolgens weer terug als het virus in bedwang kon worden gehouden. Die drie maandelijkse cyclus van op- en afschalen van activiteit in kantoren heeft gezorgd voor nieuwe dienstverleningsmodellen bij D&B. Deze zijn in te delen in drie categorieën.

1. Bedrijfsmatig aanpassingsvermogen;

 • D&B heeft de afgelopen jaren haar management geselecteerd op adaptief vermogen. De in het DNA verankerde kwaliteitsdrive van operationele medewerkers zorgt daarnaast voor een can do werkhouding. Als een opdrachtgever aanpassingen snel wil, dan is dat om te beginnen een uitdaging, geen probleem. In de backoffice zijn de HR- en Financiële systemen ingericht op snelle aanpasbaarheid. Tot slot is vanuit de directie een eenvoudige marsorder uitgevaardigd; als een opdrachtgever wil veranderen, dan veranderen wij mee.

2. Contractuele flexibiliteit;

 • D&B heeft in nauwe samenwerking met opdrachtgever ASICS een alternatief contractmodel opgesteld dat uitgaat van vier vastgestelde verandermomenten gedurende het jaar. Tijdens de vastgestelde 4 verandermomenten (1 x per kwartaal) kan de opdrachtgever binnen een bandbreedte van 15% in de min en 15% in de plus het contract aanpassen. Buiten deze bandbreedte gaan partijen in overleg over waarde-compensatie.

3. Nieuw servicemodel: de combinatie van Hospitality en F&B;

 • Buiten de organisatorische en contractuele aanpassingen heeft D&B nieuwe dienstverleningsconcepten gerealiseerd om een grote mate van serviceflexibiliteit voor opdrachtgevers te kunnen waarmaken. De afgelopen jaren werd in toenemende mate gevraagd om services maatwerk in te richten voor startende kantoorlocaties. De uitdaging was om een perfecte ontvangst te bieden voor opdrachtgevers met nog maar weinig gasten of medewerkers. En om die populatie te kunnen voorzien van een hoogwaardig Food and Beverage – aanbod.

Proven concepts

Diverse locaties hebben al genoten van de voordelen die onze strategie biedt, hierbij valt te denken aan:

ASICS (Hoofddorp) en WTC (Amsterdam). Beide maken gebruik van onze flexibele contracten.

Antonian (Amsterdam) Quarter Plaza (Amsterdam), B’tween (Amersfoort), +Ultra (Leiden), C-Avenue (Den Haag). Allen zijn aangeslagen op het servicemodel Loaf, waar een combinatie van Hospitality & F&B dienstverlening wordt gecombineerd.

 

(1) Voor inzage in de jaarlijkse Nederlandse REFM markt, zie het rapport van FMN in samenwerking met Twynstra Gudde. De meest recente publicatie is “Facility & Workplace Experience onderzoek 2021”, gratis verkrijgbaar via www.twynstragudde.nl.

(2) Integron, KTO 2022. D&B scoort ten opzichte van de markt van vergelijkbare aanbieder structureel hoger. Het gemiddelde in de markt in een NPS-score van +1. D&B behaalt gemiddeld een NPS score van +20, met uitschieters voor de Security (+23), Hospitality (+27) en Mobility-services (+31).


613 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page