top of page
header_sus.jpg

A
sustainable

world 

Our policy

Ons CSR-beleid is gebaseerd op vijf CSR-pijlers en drie SDG doelen. Voor D&B The Facility Group (D&B) betekent Corporate Social Responsibility (CSR) dat wij ernaar streven om zoveel mogelijk sociale- en milieu aspecten te integreren in onze bedrijfseconomische en -culturele waarden. CSR maakt daarom integraal onderdeel uit van onze langjarige strategie en bedrijfsvoering. 

Wij willen onze planeet voor de komende generaties 1. veilig, 2. divers, 3. gezond en 4. leefbaar houden. En wij zijn ervan overtuigd dat 5. alle mensen die voor ons werken en alle mensen waarvoor wij werken gelijk zijn aan elkaar conform het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 van de Nederlandse grondwet. 

Melissa Kooke.png

"Ik ben begonnen bij D&B / We Canteen als Foodscout. Dat hield in dat ik door het land reisde, op zoek naar nieuwe inspirerende foodconcepten. Hierbij werd ik voortdurend verrast door de creativiteit waarmee ondernemers naast hun verdienmodel, ook de natuur wisten te bewaken. Wij hebben tientallen concepten een plek gegeven in onze foodcourts. Sommige hiervan zijn, hopelijk mede dankzij ons, uitgegroeid tot bloeiende bedrijven die het zelfs tot de schappen van de grote supermarkten hebben geschopt."

Melissa Kooke

Manager Concept Development

D&B The Facility Group

Melissa

tex1.jpg

1001 initiatives. One cause.

In onze langjarige strategie tot 2030 is de link gelegd met de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen zijn door de VN vastgestelde en breed geaccepteerde doelen om van de wereld in 2030 een betere plek te maken. De 3 SDG’s waarop D&B The Facility Group zich focust, omdat deze nauw aansluiten bij onze kernactiviteiten, zijn:

sustainable1.jpg

Climate
action

Vanaf 2019 meten wij door middel van een onafhankelijk onderzoek onze CO2-footprint van onze zes labels en onze circa 1.000 medewerkers. Wij hebben in drie jaar de uitstoot met 15% weten te verminderen.

 

Onze ambitie is om uiterlijk in 2030 de relatieve uitstoot van onze bedrijfsvoering ten opzichte van 2019 te reduceren met 50%, waarbij die energie bovendien duurzaam is opgewekt. Zodat in 2040 de Paris Proof klimaatdoelstellingen zijn behaald. Ook willen wij in 2030 50% van de gebruikerspopulatie van onze services bereiken en bewust maken van hun duurzaamheidsgedrag.

 

Dit bereiken wij enerzijds door het geleidelijk omvormen van fysieke dienstverlening naar meer digitale vormen van facilitaire dienstverlening. En anderzijds door onze opdrachtgevers op locatie inzicht te geven in de emissie van hun (afname van) D&B-diensten en -producten.

Sustainable cities & communities

Wij maken onze 1.000 medewerkers en de duizenden medewerkers van onze opdrachtgevers (2022 geschat 150.000) bewust van hun gedrag op het gebied van mobiliteit, gezonde en verantwoorde voeding, energieverbruik en afval. Omdat gebruikersgedragingen door onze dienstverlening in positieve zin kunnen worden beïnvloed. Dit doen wij op basis van gedragsonderzoek en gedragsinterventie. Het doel is om medio 2030 50% van onze eindgebruikers op deze manier te bereiken. 

sustainable3.jpg
sustainable4.jpg

Health,
well-being and
diversity

Minimaal 5% van ons personele bestand is gebaseerd op medewerkers die (voorheen) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben gekend. Ook willen wij dat het totale hoger en middenmanagement een gebalanceerde afspiegeling vormen van de samenleving qua etniciteit en gender. In 2026 moet de verhouding man-vrouw 50/50 zijn (2021 = 60/40). 

De diversiteit van de totale populatie van D&B (2021 = 800) is groot. Er werken circa 50 nationaliteiten bij ons. Dit aantal willen wij op dit peil houden. Echter, de doorstroom van collega’s met een niet-Westerse etnische achtergrond vanaf de werkvloer naar het hoger en middenmanagement behoeft de meeste aandacht (2021 = 2%). Wij streven ernaar om in 2030 ten minste 10% van het midden- en hoger management te laten bestaan uit deze groep.
 

Power to the people 

Toen wij een aantal jaar geleden begonnen met het formuleren van onze duurzame propositie en certificering, bleken wij eigenlijk veel meer te doen op dit gebied dan wij ons realiseerden. Eigenlijk is dat helemaal niet zo gek, want zorgzaamheid en betrokkenheid zit in ons DNA. Zo stond aandacht voor onze medewerkers altijd al centraal en waren ons schoonmaak en cateringbedrijf altijd al op zoek naar duurzame producten en initiatieven. Dat wij nu een ISO 14001 certificaat hebben is leuk, maar niet iets waar wij mee te koop lopen.

sustainable7.jpg
header_elmer.jpg

"Bij het uitbreiden van onze services met schoonmaak dienstverlening hanteerden wij één harde voorwaarde. Wij werken alleen met normale arbeidscontracten en zetten in op dag-schoonmaak. Belangrijkste reden hiervoor is de waarde die wij hechten aan een gezonde werk-privé balans. Je kinderen zien opgroeien, sociale interactie met medewerkers op de werkvloer en simpelweg trots zijn op je werk en niet weggestopt worden in de avonduren of voor het ochtendgloren."

Elmer Engel

General Manager 

The Cleaning Hosts

Elmer

tex1.jpg
jw.jpg
header_michel.jpg

Bedankt voor je bericht

Director 

Business Strategy

Contact

Contact
bottom of page