top of page
vlag3.jpg

Privacy
Beleid

tex1.jpg

Privacyverklaring

D&B The Facility Group, gevestigd aan Gondel 1 1186 MJ Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van www.db.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat D&B Holding en/of haar entiteiten niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waar wij eventueel naar toe linken. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. D&B respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via privacy@db.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. D&B The Facility Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres (geanonimiseerd)

 • Locatiegegevens (geanonimiseerd)

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (geanonimiseerd)

 • Internetbrowser en apparaat type (geanonimiseerd)

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld een bedrijfsnaam, CV of woonplaats.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D&B The Facility Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een reactie te geven op een contactaanvraag of sollicitatie;

 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld;

 • Websitegedrag te kunnen analyseren om de website te optimaliseren.

Geautomatiseerde besluitvorming

D&B The Facility Group neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

D&B The Facility Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

D&B The Facility Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Hiervoor heeft D&B een intern beleid opgesteld die de medewerkers strikt moeten volgen. D&B The Facility Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van diverse leveranciers met wie wij strikte overeenkomsten hebben middels een verwerkersovereenkomst.

Google Analytics

Wij hebben het amendement gegevensverwerking van Google geaccepteerd waarmee een overeenkomst met Google is gesloten over de gegevensverwerking. De gegevens die wij in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Google anonimiseert uit zichzelf al de laatste 3 cijfers van uw IP-adres, wij hebben dit aantal verhoogd naar de laatste 8. Dit om er zeker van te zijn dat uw gegevens veilig en anoniem zijn. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Waardoor Google uw gegevens niet kan gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

D&B The Facility Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje;

 • Onze CMS en plugins worden regelmatig geüpdatet om de beveiliging van het systeem te waarborgen;

 • Alle medewerkers van D&B The Facility Group die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door D&B The Facility Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indien per e-mail.

D&B The Facility Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

 

Google Analytics

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website zijn knoppen opgenomen om nieuwsberichten te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+, YouTube en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van respectievelijk Facebook, Twitter, Google en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring

Het is niet ondenkbaar dat onze privacy- en cookieverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met:

D&B The Facility Group

www.db.nl
privacy@db.nl
020 420 06 91
Gondel 1
1186 MJ Amstelveen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 juli 2023.

bottom of page