Facilitaire Dienstverlening

D&B The Facility Group is een multi service facilitair dienstverlener op de Nederlandse markt. Wij creëren omgevingen met beleving en positieve ervaringen. Want de beste resultaten worden behaald op plekken met een onderscheidende beleving. Wanneer hospitality onderdeel is van de omgeving resulteert dit in hogere omzetten, snellere groei en langdurige relaties. Wij richten ons – met onze 5-Star-Experience – met name op de corporate kantoren en het hoogwaardige multi-tenant vastgoed.

Facilitaire Dienstverlening - D&B The Facility Group

Wat is facilitaire dienstverlening?

Facilitaire dienstverlening verwijst naar de verzameling van ondersteunende activiteiten, faciliteiten en processen die erop gericht is om ervoor te zorgen dat werknemers bij de uitvoer van hun werk over alle diensten en middelen beschikken die hen in staat stellen hun werk goed te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan catering, schoonmaak, beveiliging en receptiedienstverlening. Maar ook aan een werkplek, vergaderzalen, een bedrijfsrestaurant en de kantoorinrichting. Of aan het onderhoud van het kantoor, het wagenpark en parkeren. Bij sommige organisaties wordt ook IT gezien als onderdeel van de facilitaire dienstverlening.

Maar wat is facilitaire dienstverlening nog meer?

Tegenwoordig wordt steeds meer erkent dat facilitaire dienstverlening meer is dan enkel ‘ondersteuning’. Een optimale werkomgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan hoe mensen ‘in hun vel’ zitten. Immers, werknemers die beter in hun vel zitten, blijken beter te presteren. Ze zijn productiever, wendbaarder en gezonder. Gaan gemakkelijker relaties aan, hebben meer plezier in hun werk en delen sneller hun ideeën en inzichten. Op die manier levert facilitaire dienstverlening een belangrijke bijdrage aan de core doelstellingen van een organisatie.

Welke onderwerpen en thema’s raakt de facilitaire dienstverlening?

De facilitaire afdeling is in staat om ook grotere onderwerpen en thema’s die voor een organisatie van belang zijn te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, duurzaamheid, inclusiviteit of de ‘war-for-talent’. In veel gevallen zegt de wijze waarop de facilitaire afdeling de facilitaire dienstverlening uitvoert ook veel over de cultuur van een organisatie.

Facilitaire Dienstverlening van D&B The Facility Group

Op welke wijze kan facilitaire dienstverlening bijdragen aan het imago van een bedrijf?

Wanneer een gast een kantoor bezoekt, dan is de kans heel groot dat deze op vele momenten de invloed van de facilitaire organisatie mee zal krijgen. Dit begint reeds bij het parkeren. En de signing. Maar vervolgens maakt men kennis met de receptiedienstverlening, wordt men geconfronteerd met de beveiligingsmedewerker of genomen beveiligingsmaatregelen, de kwaliteit van uw koffie en de faciliteiten in de ontvangst- en wachtruimte. Hoe schoon is het pand, hoe opgeruimd de vergaderruimte en met welke apparatuur uitgerust? Eten en drinken? Het meubilair, de planten en kunst in het kantoor? De sanitaire ruimten? Zelfs een bezoekje van 20 minuten zorgt reeds voor een kakafonie aan facilitaire exposure. Wanneer één centrale boodschap, één overeenkomstige beleving uitgaat van de facilitaire diensten en producten in de werkomgeving, werkt dit imagoversterkend.

Welke facilitaire diensten zijn er?

De belangrijkste facilitaire diensten zijn de diensten die het meest zichtbaar zijn voor de werknemers binnen een organisatie: Bedrijfshoreca, receptiedienstverlening, beveiliging, schoonmaak en facilitair management. Bij veel organisaties worden deze diensten dagelijks en zichtbaar voor iedereen uitgevoerd. Dat is bijvoorbeeld anders voor facilitaire diensten zoals glasbewassing, groenbeheer en installatieonderhoud die periodiek of op afroep aanwezig zijn in de werkomgeving.

Facilitaire Bedrijven - D&B The Facility Group

Wat zijn facilitaire bedrijven?

Facilitaire bedrijven zijn bedrijven die één of meerdere facilitaire diensten leveren. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakbedrijven, cateraars, beveiligingsbedrijven of receptieleveranciers. Er zijn ook organisaties die zich gespecialiseerd hebben in het leveren van facility management. In de markt van facility management onderscheiden we diverse outsourcingsmodellen.

1. Integrated Facility Management

Binnen het outsourcingsmodel van Integrated Facility Management wordt uw facilitaire organisatie ondergebracht bij D&B The Facility Group. Binnen de met u afgesproken kaders voeren wij volledig zelfstandig de facilitaire dienstverlening uit. Daarbij zijn de facilitaire diensten ondergebracht bij onze dochterondernemingen en mogelijke geprefereerde onderaannemers (partners). Hierbij draait alles om het maximaal ontzorgen en faciliteren van uw organisatie met de inzet van één samenwerkend team, aangestuurd door een zeer ervaren facility manager. Het Integrated Facility Management model creëert synergie en maximale kostenbeheersing. Omdat tegengestelde belangen tussen de leveranciers grotendeels wegvallen, wordt vanuit het totaalbudget bepaald waar de impact van bepaalde uitgaven op de dienstverlening het meest optimaal is. Wij bieden maximale transparantie in de facilitaire bedrijfsvoering, door middel van een compleet open boek, waarbij wederzijds vertrouwen en succes centraal staan.

2. Managing Agent

In het outsourcingsmodel van Managing Agent heeft u de operationele aansturing van uw facilitaire dienstverleners uitbesteed aan D&B. In dit model richt u zich met name op de facilitaire visie en het beleid. U sluit alle facilitaire contracten zelf af en houdt deze in eigen beheer. D&B is verantwoordelijk voor het optimaal benutten van de kansen en mogelijkheden van uw contracten. Over de facilitaire performances leggen wij periodiek verantwoording af aan u als opdrachtgever. Wij treden namens u op als een goed “huisvader”, creëren één krachtig facilitair team en voeren in afstemming met u innovaties en optimalisaties door binnen de dienstverlening. Het delen van kennis, ervaring, learnings en best practices staat centraal in de samenwerking.

3. Facility Management

In het outsourcingsmodel van Facility Management heeft u (een deel van) uw operationele facility services of projecten uitbesteed aan Facility Managers van D&B. Zij sturen uw facilitaire dienstverleners aan, beheren uw contracten of managen uw projecten. Daarbij worden zij ondersteund door ons management en onze back office op het contractmanagement, finance, human resources en business development. Over de facilitaire performances of projecten leggen wij periodiek verantwoording af aan u als opdrachtgever. Het toevoegen van expertise en ervaring en verregaande ontzorging staat centraal in de samenwerking.

4. Interim- & Projectmanagement

Binnen een facilitaire organisatie is er altijd beweging en dynamiek. En er zijn altijd vraagstukken die opgelost moeten worden of projecten die opgepakt moeten worden. Niet altijd heeft u de juiste expertise of voldoende capaciteit in huis. D&B heeft een ruime poule van HBO+ opgeleide FM professionals van diverse niveaus en met verschillende expertises beschikbaar die u en uw organisatie kunnen ondersteunen op tijdelijke of vaste basis. Uiteraard hebben deze professionals toegang tot de kennis en expertise van onze HRM, inkoop, contractmanagement en business development afdelingen.

Lees meer over interim- & projectmanagement

5. Multi Services

In het outsourcingsmodel ‘Multi-services’ heeft u meerdere operationele diensten uitbesteed aan D&B The Facility Group. Deze diensten worden op een dusdanige wijze gepositioneerd dat er intensief wordt samengewerkt, er kennis wordt gedeeld en mogelijke synergievoordelen worden benut. Een multi-services outsourcing draagt in grote mate bij aan een eenduidige uitstraling en consistente servicebeleving.

Hoe kijkt D&B The Facility Group naar facilitaire dienstverlening?

Bent u benieuwd naar de mening van D&B The Facility Group over facilitaire dienstverlening? Lees dan één of meerdere van onze artikelen over facilitaire dienstverlening.

D&B The Facility Group Contact:

➤ Meer informatie over Facilitaire Dienstverlening voor Vastgoed

➤ Meer informatie over Facilitaire Dienstverlening voor Corporates

 

Of neem contact op met:

Sander Bon
Sander Bon
Commercial Director
06 21 49 97 49

Stuur mij dit artikel