top of page

Zoekresultaten

28 items gevonden voor ""

Evenementen (1)

Alles bekijken

Blogposts (6)

 • Multi-service; het fundament voor ontzorging & beleving

  Het markante Rotterdamse kantoorgebouw Central Post is sinds april 2015 de thuishaven van het van origine Amerikaanse chemieconcern LyondellBasell. Dit voormalige expeditieknooppunt van de PTT en tevens rijksmonument, stamt uit de periode van de wederopbouw van de stad vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het gebouw had aan de achterzijde een rechtstreekse verbinding met de spoorlijn van en naar het naastgelegen Rotterdamse Centraal Station, van waar de trein de gesorteerde post naar andere plaatsen vervoerde. In 2009 is het gebouw grondig gerenoveerd tot een duurzaam, monumentaal multi-tenant kantoor, waarin historische details, zoals de glasmozaïeken van Louis van Roode, het trappenhuis tot een prachtige beleving maken. Naast het huren van een verdieping in de toonaangevende Delftse Poort gebouw, huurt LyondellBasell circa 10.000 m2 in dit Central Post gebouw. Na zes jaar vond men het tijd voor een volledige transformatie van de kantoorverdiepingen en facilitaire services. “Het doel was om een hechte LyondellBasell community te creëren, waarbinnen alle 55 werkzame nationaliteiten letterlijk samen werden gebracht om in een prettige én duurzame omgeving samen te werken, te socializen en te ontspannen”, aldus Rochelle Hoogenraad, Workplace Manager bij LyondellBasell. “Deze uitdaging zijn we middels het uitschrijven van een tender in de markt aangegaan”. De keuze viel uiteindelijk op D&B The Facility Group. LyondellBasell en D&B toasten alcoholvrij op de nieuwe samenwerking. Met onder andere Facility Management, Cleaning en F&B in de vorm van haar cateringconcept We Canteen, levert D&B per 1 januari 2023 een significante bijdrage aan de hernieuwde 'kantoorbeleving' voor gasten en medewerkers. Naar aanleiding van deze nieuwe samenwerking werd Sander Bon, Commercial Director, op Central Post uitgenodigd om het alcoholvrije glas te heffen op deze prille samenwerking. Sander is na het officiële tekenmoment benieuwd naar Rochelle’s drijfveren om het facilitaire landschap binnen LyondellBasell te moderniseren en om D&B als nieuwe partner te kiezen. In een bijzondere ‘hangende’ vergaderzaal, waar vroeger de postsorteermachines hun secure werk verrichtten, geeft Rochelle een toelichting op haar achtergrond én de totstandkoming van de tender, het serviceconcept en de samenwerking met D&B. Verrassend veel mogelijk “Na mijn HBO studie Facilitair Management heb ik zes jaar als Contractor voor Yask gewerkt, waarvan de laatste 2,5 jaar gedetacheerd bij LyondellBasell. In 2021 kreeg ik de kans om over te stappen naar de klantzijde en ben sindsdien als Workplace Manager verantwoordelijk voor het facilitaire beleid van LyondellBasell op de Rotterdamse locaties Central Post en Delftse Poort. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik bij mijn eerste bezoek aan het Central Post kantoor direct kansen tot verbetering aan de belevingskant zag. Ik was voor mijn gevoel een echte Amerikaanse, hiërarchische organisatie binnengestapt, waar inrichting, facilitaire services en beleving geen prioriteit leken te hebben”. Rochelle vervolgt; “Ik signaleerde een bescheiden en weinig inspiratievolle uitstraling, waar mijns inziens veel winst te behalen viel. En ook op het gebied van aangeboden facilitaire services kon nog veel worden geoptimaliseerd, zodat het pand kan functioneren als een fijne plek om samen te werken, te socializen en waar gedurende de hele dag een gevarieerd aanbod van eten & drinken wordt aangeboden. Bovendien is onze core business het fabriceren en verkopen van plastic. Deze tak van sport wordt in een maatschappij waarin een sterk groeiende duurzaamheidsfocus bestaat, wellicht anders gewaardeerd, maar ik zie er juist een uitdaging in om dit negatieve beeld te veranderen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat er door succesvol (her)gebruik van plastic veel duurzame oplossingen mogelijk zijn. Binnen onze organisatie is een diversiteit aan typen medewerkers werkzaam, waaronder veel Engineers, die werken aan deze duurzame en circulaire oplossingen. Deze professionals denken en handelen van nature heel procesmatig en houden zich hierdoor minder bezig met de kantooromgeving en aangeboden faciliteiten. Echter, door met hen in gesprek te gaan, kwam ik erachter dat er wel degelijk veel onbeantwoorde latente behoeften bestonden”. Door haar ervaring aan zowel de leveranciers- en klantzijde binnen LyondellBasell, heeft Rochelle een helder totaalbeeld gekregen van de wensen en behoeften die men in de interne organisatie heeft. Deze inzichten resulteerden uiteindelijk in een vertaling naar strategische doelen, waaronder twee belangrijke speerpunten ‘duurzame bedrijfsvoering’ en ‘circulariteit’, met het doel het facilitaire serviceconcept een natuurlijk verlengstuk te laten worden van de kantooromgeving. “Het was voor mij dus belangrijk om een facilitaire partner te contracteren die, hoewel wij ons in een business-to-business omgeving bevinden, goed kan luisteren naar gasten en medewerkers en dus een business-to-consumer mindset heeft”, aldus Rochelle. ‘Waar een oordeel begint, eindigt de waarneming’ De afgelopen jaren heeft LyondellBasell gekozen voor een Managing Agent constructie, waarbij iedere service door een andere leverancier werd uitgevoerd en aangestuurd door een FM partner. Afgelopen jaar, bijna zes jaar later, hebben Rochelle en haar team acht marktpartijen met uiteenlopende proposities benaderd om in te schrijven op deze tender. Dit grote aantal was een bewuste keuze, om zo de herziene strategie van LyondellBasell vanuit verschillende servicemodellen breed te kunnen toetsen. Rochelle zegt hierover; “Hoewel wij een globale stip aan de horizon hadden gezet, riep de concrete weg ernaartoe nog een aantal vragen op. Moeten wij bijvoorbeeld vasthouden aan het huidige facilitaire aansturingsmodel? Zo niet, welk model is dan het meest passend voor onze ambities? En welke obstakels kunnen wij op onze gezamenlijke reis verwachten? Ik wilde er met deze tender ook achter komen wat de facilitaire markt LyondellBasell kon bieden zonder al te veel vooraf af te kaderen. Kortom, ik was op zoek naar ondernemerschap en flexibiliteit. Als een inschrijvende partij mij in een vragenronde dan steeds verzocht om concreter te worden in mijn wensen, dan sloeg deze de plank in mijn ogen totaal mis. Ik was op zoek naar eigen initiatief, naar creativiteit, om zo te kunnen ervaren wat de visie van de verschillende inschrijvende partijen is op het gebied van hedendaagse en toekomstige facilitaire diensten en de werkomgeving.” Het voorstel wordt met zorg voorbereid. “D&B kwam daarentegen met een eigen verhaal, waarin is meegedacht over onder andere out-of-the-box (on)mogelijkheden, routings, innovaties zoals robotstofzuigers, slim waste management in het restaurant en hoe wij samen ‘best-in-class’ konden worden. Dat wanneer internationale LyondellBasell collega’s het Central Post kantoor bezoeken, zij aangeven een dergelijke ‘belevings’ werkomgeving ook op hun eigen kantoor te willen ervaren. Om eerlijk te zijn had ik in eerste instantie wel al een oordeel over het mogelijk ontbreken van een cultural fit tussen LyondellBasell en D&B. Bijvoorbeeld door het feit dat LyondellBasell een multinational is en D&B zich als relatief kleine kwaliteitsspeler puur op de Nederlandse high-end kantoren- en vastgoedmarkt begeeft. Pas na de persoonlijke kennismaking, de intensieve dialoogsessies en eerste adviezen, merkte ik dat mijn vooroordeel mogelijk te voorbarig was. D&B liet gewoon zien de meest passende partij te zijn om onze ambities mede waar te maken.” In eerste instantie een no-go Sander trapt namens D&B af: “Na de aanbestedingsstukken gelezen te hebben, wilden wij aanvankelijk geen bid uitbrengen. Met name omdat ook wij in eerste instantie geen cultural fit met LyondellBasell zagen. Echter, na een eerste persoonlijke kennismaking en een bezoek aan het LyondellBasell kantoor, werd ik positief verrast door onder andere de reeds uitgevoerde verbouwing, de doorgevoerde facilitaire aanpassingen en het creatieve gebruik van kleuren. Daarnaast was ik onder de indruk van de overeenkomstige ‘belevings’ ambitie die Rochelle en haar team naar mij uitspraken. Dit heeft mij en mijn bidteam doen besluiten om toch -volle bak- voor deze aanbesteding te gaan. Met name omdat D&B vanuit haar multi-service propositie een significant ander geluid kon laten horen ten opzichte van het bestaande FM servicemodel. Wij zijn namelijk van mening dat wanneer je alle services zelf kan organiseren én aansturen, de kans groter is dat de gewenste community en beleving worden gerealiseerd. Dus maximale synergie en samenwerking op zowel operationeel- als managementniveau.” Dit was waar Rochelle en haar team op aansloegen. De eerste stappen waren al gezet Rochelle reageert; “Wij hebben in 2021 en 2022 al wat eerste kleine stappen gezet richting de nieuwe facilitaire inrichting, ondanks de uitdagende coronaperiode. Maar door deze onberekenbare tijd hebben wij structurele veranderingen om de kantoorbeleving van onze medewerkers te verhogen, op de lange baan geschoven. Voornamelijk omdat het pand slechts voor de helft bezet was. Mijn team en ik waren van mening dat impactvolle en kostbare initiatieven slechts in zeer beperkte mate intern konden worden getoetst op hun relevantie en effectiviteit. Dit, door de tijdelijk surrealistische werkomgeving waarin we ons in die periode bevonden. Het hierdoor uitgespaarde facilitaire budget hebben wij dus gestoken in een aantal kleinere projecten om een -good feeling- in het pand te realiseren, waaronder het ophangen van stijlvolle foto’s van internationale LyondellBasell locaties en het creëren van open werk- en ontmoetomgevingen met refurbished meubilair, om zo een bijdrage te leveren aan onze circulaire duurzaamheidsdoelstelling.” “Zoals eerder al aangegeven, zien mijn team en ik het als een mooie uitdaging om de internationale allure van 55 nationaliteiten en 20 gesproken talen letterlijk en figuurlijk bij elkaar te brengen en zo veel mogelijk in ieders facilitaire wensen te voorzien. Verschillende culturen, religies en sexen leiden nu eenmaal tot een grote variëteit aan behoeften. Ik heb ervaren dat het met elkaar in gesprek blijven het beste werkt”, vervolgt Rochelle. “En ondanks de vele verschillen weet ik inmiddels dat we meer gelijkenissen dan verschillen hebben. In dit kader vindt men het over het algemeen prettig een fijne werkplek te hebben binnen een inspirerende en servicegerichte omgeving. Hier ontstond voor mij dan ook het streven om van het Rotterdamse Central Post kantoor hét facilitaire boegbeeld van het grote internationale LyondellBasell te maken. En dit zo veel mogelijk met lokale en betrokken partners!” Multi-service als antwoord Zoals Rochelle al aangaf, trok D&B vanaf moment één haar eigen plan. Iets wat risicovol kon zijn indien dit in de besluitvorming niet goed zou worden gewaardeerd. Sander gaat door: “Het was voor mij al snel duidelijk dat, wanneer wij écht kans wilden maken op gunning in het zware concurrentieveld, we Rochelle en haar team moesten overtuigen van een 180 graden draai. Ik heb haar aangegeven dat het wederom kiezen voor een Managing Agent constructie met een wildgroei aan partners, volgens ons waarschijnlijk een kortdurende succesformule zou zijn. Feitelijk kies je voor dezelfde facilitaire inrichting, maar dan met andere leveranciers. Het antwoord op de ambitie van LyondellBasell om alle nationaliteiten met elkaar te verbinden en het kantoor voor iedereen als ‘thuis’ te laten voelen, lag wat ons betreft in het creëren van optimale synergie. Dus het formeren van één serviceteam met eenzelfde uitstraling, visie en denkwijze. En met de mindset om elkaar op de werkvloer te allen tijde te ondersteunen waar nodig. Dus de schoonmaker die kan helpen in de spoelkeuken bij piekmomenten en de beveiliger die dezelfde hoogwaardige ontvangst kan verzorgen als de Hospitality collega.” “Dit ‘familiegevoel’ borgen wij op de LyondellBasell werkvloer door Facility Manager Alexander van den Brink in te zetten. Iemand die naast brede facilitaire kennis tevens een service (horeca) achtergrond heeft. Voor D&B een bewuste keuze, want hij is van nature in staat om mensen met elkaar te verbinden, gastgericht voorbeeldgedrag te vertonen en is gewend om met z’n voeten in de klei te staan. Hét profiel waar LyondellBasell om zat te springen. Het geeft Rochelle direct meer tijd en vrijheid om zich te gaan richten op de volgende ambitieuze doelen in haar functie. D&B dient haar, haar team en de hele organisatie te ontzorgen en ik vind dat wij zelf aan de basis moeten staan van de LyondellBasell community. Ik ben er enorm trots op dat onze aanvliegroute de juiste bleek te zijn en dat LyondellBasell zelf ook haar enthousiasme over onze samenwerking laat blijken. Tijdens het tekenmoment kregen wij bijvoorbeeld een schitterende reistrolley overhandigd, wat voor Rochelle en haar team symbool staat voor de reis die we met elkaar zijn aangegaan. Ik loop al lang mee, maar dit gebeurt niet vaak. Het geeft ons nog meer energie om onze samenwerking tot een succes te maken!.” Reistrolley als symbool voor de gezamenlijke reis die wordt afgelegd. De eerste ervaringen Nu, ongeveer 3 maanden verder, zijn de eerste contouren van de nieuwe inrichting zichtbaar. Zowel op operationeel vlak als ook in de aansturing. Rochelle; “In het restaurant ervaar ik zelf al meer beleving door de frisse en stijlvolle inrichting, de gastvrije cateringmedewerkers en de variëteit in het aangeboden assortiment. En natuurlijk de inzet van lokale food ondernemers. Bovendien wordt er veel meer dan voorheen gebruik gemaakt van het restaurant voor andere doeleinden dan enkel eten & drinken. Collega’s komen ‘s ochtends vroeg al naar het restaurant voor een koffie met wat lekkers, blijven na de lunch nog even hangen voor een informeel samenzijn en maken gedurende de gehele dag gebruik van het restaurant om gezamenlijk te vergaderen. Ook constateer ik dat men het als prettig ervaart dat er door de D&B Cleaning Hosts gedurende de hele dag zichtbaar wordt schoongemaakt, waardoor de werkomgeving als schoon wordt ervaren. Al was dit bij aanvang nog wel even wennen voor onze medewerkers. De steekproefsgewijze rondvraag die ik zo nu en dan doe, bevestigt mijn bevindingen. Bovendien zie ik daadwerkelijk de door D&B beloofde synergie en onderlinge support binnen de aangeboden D&B diensten. Zelfs Facility Manager Alexander stroopt zijn mouwen op indien het in het restaurant spitsuur is.” Facility Manager Alexander van den Brink peilt de situatie in het bedrijfsrestaurant. Ten aanzien van de aansturing zegt Rochelle het volgende; “Ik wil niet altijd hoeven zeggen op welke wijze ik iets gedaan wil krijgen. Ik verwacht dat mijn partners op een gegeven moment aan één woord genoeg hebben en zelf de wijze van handelen bepalen. Ik heb de juiste werkwijze namelijk zelf ook niet altijd helder voor ogen. Ik verwacht dat dit assertieve gedrag de expertise van mijn FM partner is. Gelukkig zie ik deze ondernemende houding nu al terug bij D&B in de vorm van Facility Manager Alexander. Hij is operationeel verantwoordelijk voor de eigen D&B catering- en schoonmaakdienstverlening en soft services die door de overige partners worden verzorgd. Alexander neemt mij alle operationele zaken uit handen, daar waar ik voorheen zelf het ownership pakte van werkzaamheden die niet tot mijn dagelijkse werkzaamheden behoorden. Bovendien is hij mij steeds een stap voor en verrast hij mij met het op eigen initiatief uitzetten van acties om de dienstverlening te verbeteren. Als enig aanspreekpunt is hij de trechter en mijn firewall voor allerhande facilitaire vragen & escalaties en geeft hij oprechte aandacht aan de operationele medewerkers. Kortom; het menselijke aspect voert de boventoon binnen de aangeboden services en ons facilitaire team. Dit geeft mij tijd de tijd om mij te richten op nieuwe ambities binnen dit mooie bedrijf.” Over D&B The Facility Group D&B The Facility Group is multi service facilitair dienstverlener. en is gevestigd in Amstelveen. Het bedrijf verzorgt een breed palet aan diensten voor corporate kantoren en hoogwaardige vastgoedomgevingen met als doel een beleving te creëren die positief bijdraagt aan hoe mensen in hun vel zitten. Oplossingen van D&B zijn altijd maatwerk, omdat geen organisatie of gebouw hetzelfde is. Er werken ’ca. duizend medewerkers bij D&B. Voor meer informatie: Sander Bon Commercial Director sander.bon@db.nl +31 (0)6 21 49 97 49

 • Is de holografische receptionist(e) de toekomst?

  Wint technologie terrein vergeleken met fysieke aanwezigheid in de Hospitality branche? Melissa Kooke, Manager Concept Development bij D&B The Facility Group testte het vorige maand. "Is ze echt?" was een van de meest voorkomende vragen tijdens een test met een remote Hospitality Host. De Host was live aanwezig in een studio op het hoofdkantoor in Amstelveen. Tegelijkertijd werd ze op ware grootte én op holografische wijze geprojecteerd in de zogenoemde Holobox bij het WTC Amsterdam. Deze ‘box’ stond twee weken in het hart van de Zuidas, met als doel testen of gasten net zo goed op afstand worden geholpen als fysiek bij een ontvangstbalie. Melissa neemt je mee in de technologie, learnings en de reacties van gebruikers. High end technologie U zult nu denken, hoe werkt de Holobox? Dat zal ik u proberen uit te leggen. Allereerst is er een studio benodigd van drie bij twee meter. Met lampen, een white-screen, microfoon, twee schermen en een camera. That’s it. In die studio staat de Host voor de camera en kan zij zichzelf én de persoon voor de box op locatie live zien. De Holobox staat op een ontvangstlocatie. De meer dan twee meter hoge box bestaat uit een Android-scherm, geluidsboxen, microfoon, sensor, een camera en lampen die achter op het scherm schijnen. Door het laatstgenoemde ontstaat die holografische weergave. En door de sensor die een bezoeker herkent, komt de live verbinding met de studio tot stand. De box bleek een echte eyecatcher bij het WTC. Ook omdat er een levensechte video van Host Lindsey als screensaver werd afgespeeld. Zodra er geen bezoeker voor de box stond, speelde de screensaver af. De makers van de box, Holoconnects, hebben bovengenoemde in beeld gebracht. Bekijk hier de beelden. Learnings De eerste dagen van de pilot stonden in het teken van testen, testen en nog eens testen. Voor de Hosts bleek het wennen om gasten in spiegelbeeld aanwijzingen te geven over de locatie. Niet zo gek, want alhoewel zij een training op locatie hebben gehad, kunnen ze niet even rondkijken in de omgeving. De oplossing? Spiekbriefjes op de vloer van de studio over wat waar zit. “De roltrappen zitten rechts van u, de liften links...”. Een beetje creativiteit moet kunnen, toch? Het gaat erom dat bezoekers goed te woord worden gestaan. Daarnaast hadden de Hosts ook een tablet in hun hand om de locatie van bedrijven op te zoeken. Dit bleek ideaal om bezoekers snel door te kunnen verwijzen. Dat de Holobox voor een nieuwe beleving zou zorgen bij ontvangst, dat was al snel duidelijk. Niet eerder in het facilitaire landschap vond een soortgelijke pilot plaats. Maar een Hostess die deed denken aan A.I.? Dat was juist niet de bedoeling. En toch gebeurde het. Gasten die voor de Holobox stonden in het WTC, dachten dat de Host een soort levensgrote Siri was. Dat zorgde vanzelfsprekend voor de nodige humor. Tegelijkertijd was dit een lesson learned, want het doel van de box was niet duidelijk. Na de eerste testdag werd dan ook de tekst ‘information point’ toegevoegd aan de screensaver. Geen vragen meer over het weer of het favoriete eten van Max Verstappen. We konden weer verder. Na een week testen waren de meeste kinderziektes er wel uit. Het doel van de box was duidelijk en gasten kwamen naar de box voor praktische vragen over het WTC. Bezoekers gaven aan verrast te zijn: “Ik vind dit wel een hele leuke ontwikkeling. Ik heb echt contact met de dame voor mij en ik krijg snel en duidelijk een antwoord over hoe ik naar mijn bestemming moet lopen. Dit is toch de toekomst!”- een bezoeker bij het WTC. De vraag is alleen: waarom een Host op afstand? Mede door het ontstaan van het hybride werken en de krapte op de arbeidsmarkt, ontstond het idee om te testen met een remote Host. Want waarom zou een Hospitality Host niet meerdere locaties tegelijkertijd kunnen bedienen vanaf één plek? En dit lijkt ook nog eens een uitdagende en veelzijdige functie te zijn. Overigens is camera talent en humor vereist om awkward situaties te voorkomen. Wat mij betreft heeft de remote Host enorme potentie om de efficiency én de guest journey in kantoorpanden te vergroten en verbeteren. De remote Host kan een oplossing zijn op de bestaande Hospitality service. Zowel ter uitbreiding, vervanging of aanvulling. Maar laten we kritisch zijn, niet op alle locaties. De beleving van een fysieke Host zal nooit volledig vervangen kunnen worden. Dit artikel verscheen eerder op Smart Workplace. Voor meer informatie: Melissa Kooke Concept Developer D&B The Facility Group melissa.kooke@db.nl +31 (0)6 24 92 70 63

 • Dit kunnen werkgevers en kantoorbeleggers leren van hospitalitygoeroe Roberto Payer

  Hoe kunnen kantoren worden getransformeerd naar succesvolle werkomgevingen? Een kantoor als productieplaats voldoet in deze tijd namelijk niet meer. ‘Je moet een duidelijke visie hebben over wat voor kantoor je wil bieden’, zegt voormalig Hilton-directeur Roberto Payer. In een tijd waarin werknemers moeten strijden om nieuw talent en deze werknemers het belang van thuiswerken hoog in het vaandel hebben staan, ligt er een uitdaging voor pandeigenaren en werknemers om het kantoor een aantrekkelijke plek te maken. Hoe zorg je ervoor dat je kantoor een bruisende werkomgeving is waar werknemers graag verblijven? Rondom deze centrale vraag werd het evenement ‘Friends in high places’ georganiseerd door D&B Facility Group en Vastgoedjournaal. Oog voor detail Een van de sprekers op het evenement in de skybar van The Valley op de Zuidas was Roberto Payer, die bekend staat als een icoon in de hotellerie: hij werkte ruim vijftig jaar bij Hilton en heeft de Waldorf Astoria in Amsterdam opgezet. Een van de eerste dingen die hij bij binnenkomst deed - voordat de genodigden binnenkwamen - was de plooien van de gordijnen rechtleggen, ‘want ieder detail maakt uit’. Een kantoorervaring verschilt volgens Payer inherent niet veel van een hotelervaring. ‘Het draait er allemaal om dat de persoon die binnenkomt, of het nou een gast, klant of werknemer is, zich goed voelt. Dat bereik je door dicht bij jezelf te blijven, mensen persoonlijke aandacht te geven en oog voor detail.’ Volgens hem hebben kantoren op het gebied van gastvrijheid nog een wereld te winnen. ‘Het draait in eerste plaats allemaal om een duidelijke visie. Die visie biedt niet alleen houvast in het uitvoeren van je plannen, maar weerspiegelt zich ook in de gehele werksfeer’, zegt Payer in een gesprek met Jan-Willem de Bruijn CEO van organisator D&B The Facility Group, onder leiding van moderator Ariana Manduzai, hoofdredacteur van Vastgoedjournaal. Minder binding Die werksfeer is cruciaal, zegt De Bruijn, want de tijden zijn veranderd. ‘Er zijn grote verschillen tussen hoe generaties hun werk ervaren. Vroeger bleven mensen hun hele leven bij dezelfde werkgever, terwijl de huidige jongere generatie veel minder binding heeft met het bedrijf waar hij voor werkt. Voor een werkgever is dat heel spannend want hij moet nu actief zijn best doen om voor die binding te zorgen.’ De manier om werknemers te binden, is volgens Payer en De Bruijn om het verblijfsklimaat in een kantoor zo te maken dat het sfeervol is om er met plezier te verblijven én om productief te zijn. Payer: ‘Je moet duidelijke keuzes durven maken wie jij als bedrijf bent en waar je voor staat en daar beleid op maken.’ Niets doen is volgens de hospitality-experts geen optie: ‘Als je niets doet, gaat dat op termijn een verlies aan personeel en productiviteit betekenen’, zegt Payer. De Bruijn: ‘Werknemers kunnen in deze tijd hoge eisen stellen aan hun arbeidsvoorwaarden en werkplek, Maar een aantrekkelijk kantoor is ook belangrijk voor de commerciële waarde van een bedrijf. De plek waar jij je klanten ontvangt heeft invloed op hoe klanten jou zien.’ Multi-tenant huisvestingsvisie We zitten nu in economisch onzekere tijden, misschien wordt het straks nog wel slechter. Is er wel plek voor luxe?, vraagt Manduzai zich af. Payer kon daar kort over zijn: ‘Wij hebben in coronatijd de prijzen van de Waldorf Astoria juist verhoogd in plaats van verlaagd zoals andere hotels. Je moet geloven in je product en doorzetten.’ Maar hoe kan je een huisvestingsvisie hebben en rigoureus doorzetten als je een multi-tenant gebouw hebt? Misschien zegt één huurder wel: ik wil geen gebruikmaken van bepaalde ruimtes dus ik betaal er niet voor. De Bruijn: ‘Je moet durven om op een bepaald niveau te zitten, dus moet je ook ‘nee’ kunnen zeggen tegen een huurder.’ De D&B-ceo zegt zelf ook veel ‘nee’ te verkopen. ‘Als potentiële klanten geen visie hebben, gaan wij de samenwerking niet aan.’ Dit artikel verscheen eerder op Vastgoedjournaal.nl. Voor meer informatie: Jan-Willem de Bruijn CEO D&B The Facility Group jan-willem.de.bruijn@db.nl +31 (0)6 31 76 74 21

Alles bekijken

Andere pagina's (21)

 • D&B The Facility Group - Multi Service Facilitaire Dienstverlening Nederland

  1/6 You are more than welcome We're bound by hospitality 30 jaar geleden is D&B opgericht en gestart met het leveren van chauffeursdiensten. Uitgangspunt was (en is) de focus op de klantbeleving. Het verschil maken in details, Verrassen en betekenisvolle momenten creëren die bijblijven. Hier is in 30 jaar niets aan veranderd. Gastvrijheid zit in ons DNA en vind je terug in al onze in-house services. About Services The Hospitality Hosts Facility Management The Security Hosts We Canteen Company Catering The Cleaning Hosts Mobility Services Our vision Wij leveren hoogwaardige facilitaire diensten en oplossingen aan corporates en high-end real estate. Dat doen wij met bevlogen talenten, persoonlijke aandacht, een stevige visie op gastvrijheid en maatwerk. Door de aantrekkelijkheid en gastbeleving in de werkomgeving te verbeteren. dragen wij bij aan een verhoging van werkgeluk, gezondheid, output en vastgoedwaarde. About Topics 5 Star Experience Over de toegevoegde waarde van de hoogste kwaliteit in dienstverlening. Lees meer War for Talent Hoe kan een facilitair dienstverlener ondersteunen in de volledig losgebarsten strijd? Lees meer New generations Nieuwe generaties vragen om een andere benadering. Daarom verplaatsen wij ons in deze aanstormende talenten. Lees meer Sustainability Als multi service dienstverlener dien je een veelzijdige kijk te hebben op dit onderwerp. Lees meer Flexibility Hoe richt je een hele organisatie in rondom dit thema en wat levert het op? Lees meer Innovation Onze kijk op innovatie plaatst niet techniek in het middelpunt, maar de mens. Lees meer We work for Onze dienstverlening komt het best tot haar recht in omgevingen waar waarde wordt gehecht aan puur werkgeluk en alles wat daaruit voortvloeit. Maatwerk speelt hierbij een grote rol. Dat betekent dat onze dienstverlening van locatie tot locatie er heel anders uit kan zien, maar altijd een match is op cultuur en beleving. Services Corporate & Real Estate Naast deze greep uit mooie namen en locaties, zijn wij nog wel het meest trots op onze hoge retentie. Al jarenlang scoren wij hier boven de 95%... Highlights Multi-service; het fundament voor ontzorging & beleving 23 mei 9 minuten Is de holografische receptionist(e) de toekomst? 6 apr. 3 minuten Dit kunnen werkgevers en kantoorbeleggers leren van hospitalitygoeroe Roberto Payer 3 apr. 3 minuten Jan-Willem de Bruijn Mail CEO D&B The Facility Group ​ Sander Bon Commercial Director D&B The Facility Group Mail Phone Contactformulier Verzenden Bedankt voor je bericht Contact Contact You are more than welcome

 • Contact | D&B The Facility Group

  Contact Us Stay connected Wilt u meer informatie over D&B The Facility Group of een van onze facilitaire diensten? Laat hier gerust uw contactgegevens achter, dan nemen wij contact met u op. Of neem contact met ons op via mail, telefoon of laat een berichtje achter, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Contact Info Verzenden Bedankt voor je bericht D&B The Facility Group Gondel 1 1186 MJ Amstelveen ​ 020 - 420 06 91 info@db.nl KvK: 34240284 ​

 • New Generations | D&B The Facility Group

  New Generations Our vision Onze kernwaarden zijn Energy, Pure, Inspire en Connect. Om deze waardes blijvend te borgen in onze organisatie moeten wij ons aanpassen aan de nieuwe generaties. Snappen wat hen beweegt en hoe wij ons beleid op hen dienen aan te passen. En dat begint met aandacht en luisteren... "Er is veel geschreven over de uitdagingen die de nieuwe generaties met zich meebrengen. Verhalen over hoge salariseisen en weinig uren willen werken. Goed om vooral te kijken naar de kansen die zij ook met zich meebrengen. Zo wordt er meer waarde gehecht aan feedback. Met name de Generatie Z wil leren en groeien. Doe er wat mee!' ​ Sandra van der Zijpp HR Director D&B The Facility Group Sandra Staying young De nieuwe generatie Millennials (1988-1995) en de daaropvolgende Generatie Z (1996-2015) wijken in gedrag en voorkeuren dusdanig af van de oudere generaties, dat zij een geheel nieuwe benadering vragen op het gebied van werven en boeien. Dit ontkennen en negeren zorgt voor vergrijzing en achterstand. Wij geloven dat het geven van aandacht aan dieper gelegen wensen en behoeftes hier cruciaal is. That's typical Er zijn veel overeenkomsten tussen Millennials en Generation Z. Beiden hechten ze waarde aan echtheid, duurzaamheid. Zijn ze realistisch en pragmatisch. Toch zijn er ook een heleboel kleine en significante verschillen. Dus net als je dacht de Millennial goed aan je te hebben verbonden, moeten de zeilen alweer worden bijgezet. Zo is de Millennial merktrouw en een ambassadeur, terwijl Gen Z wantrouwiger en onafhankelijker. Zij identificeren zich dan ook eerder met een groep dan met een merk. Waar de Millennial met name druk is met belevingen, navigeert Gen Z meer op slimme en goede investeringen voor de lange termijn. Logisch, want zij zijn opgegroeid in een tijd met minder welvaart... Meer weten? Challenge accepted We hebben dus te maken met twee generaties die kritisch zijn. Met een Millennial die meer waarde hecht aan beleving dan aan een riant salaris. En een Generatie Z die op zoek is naar zekerheid en juist wel een goed salaris. Beiden tech savvy en met een grote behoefte aan digitale innovatie. Wat kun je met dit gegeven als werkgever? Hoe groot is de kloof en hoe snel kun je deze dichten? Meer weten? Ready? Set. Go! Tijd dus om je duurzaamheidspropositie nu eindelijk eens goed uit te werken. De secundaire arbeidsvoorwaarden op de schop te nemen. De recruitment afdeling te voorzien van authentieke verhalen. En een feestcommissie in het leven te roepen die voortdurend activiteiten organiseert. Wees jezelf als bedrijf, maar vergeet niet om dit ook eerlijk uit te dragen. Daar sla je de eerste slag. Meer weten? That's why Bovenstaande verklaart waarom wij juist een visie hebben geformuleerd op topics als duurzaamheid, flexibiliteit, innovatie, war for talent en beleving... Hier worden wij feitelijk ingefluisterd door de afdeling recruitment. De nieuwe generaties stimuleren (nee: dwingen) ons om na te denken over zaken die wij voorheen als vanzelfsprekend, minder belangrijk of zelfs overbodig achtten. Meer weten? "Als Manager Recruitment ben ik verantwoordelijk voor het werven van talent voor al onze labels. De profielen lopen ontzettend uiteen, maar de grootste uitdagingen zijn voor elk label hetzelfde en zeker gerelateerd aan de kenmerken van de nieuwe generaties. Dat is helemaal niet erg. Zolang ik maar de beweegruimte krijg om hierop in te spelen. En die krijg ik." ​ Ben Haaksema Manager Recruitment D&B The Facility Group Ben Related Highlights Is de holografische receptionist(e) de toekomst? 6 apr. 3 minuten Dit kunnen werkgevers en kantoorbeleggers leren van hospitalitygoeroe Roberto Payer 3 apr. 3 minuten De Hologram Host: een live-stream ontvangst met levensechte interactie 21 feb. 4 minuten Contactformulier Verzenden Bedankt voor je bericht Sander Bon Mail Phone Commercial Director D&B The Facility Group ​ Sandra van der Zijpp HR Director D&B The Facility Group Mail Contact Contact You are more than welcome

Alles bekijken
bottom of page