D&B The Facility GroupCorporatesIntegrated Facility Management

Integrated Facility Management

Return on Integration

Het integraal uitbesteden van de volledige inrichting en aansturing van de facilitaire organisatie gaat over het creëren van één facilitaire filosofie, waaraan invulling gegeven wordt door één multidisciplinair team met één heldere, gezamenlijke focus. Onze ervaring leert dat dit Integrated Facility Management outsourcingsmodel onder de D&B-vlag leidt tot synergie, kostenefficiëntie en een meetbare verbetering in klant- en medewerker tevredenheid.

Integrated Facility Management

Er is geen organisatie in Nederland die zo oprecht gelooft in de integraliteit van alle diensten binnen het facilitair bedrijf als D&B The Facility Group. De ene dienst ligt altijd in het verlengde van de volgende en in die wetenschap is een verkokerde aansturing van die diensten een suboptimalisatie. Daarmee zeggen wij overigens niet dat het een vereiste is om al deze diensten bij één partij neer te leggen. Ook verschillende facilitaire dienstverleners onder centrale aansturing zijn in staat om samen op te trekken in de realisatie van één gezamenlijke beleving voor gast en medewerker.

Customer journey

Wanneer een gast uw kantoor bezoekt, dan is de kans heel groot dat deze op vele momenten de invloed van uw facilitaire organisatie mee zal krijgen. Dit begint reeds bij het parkeren. En de signing. Maar vervolgens maakt men kennis met de receptiedienstverlening, wordt men geconfronteerd met de beveiligingsmedewerker of genomen beveiligingsmaatregelen, de kwaliteit van uw koffie en de faciliteiten in de ontvangst- en wachtruimte. Hoe schoon is uw pand, hoe opgeruimd uw vergaderruimte en met welke apparatuur uitgerust? Eten en drinken? Het meubilair, de planten en kunst in het kantoor? De sanitaire ruimten? Zelfs een bezoekje van 20 minuten zorgt reeds voor een kakafonie aan facilitaire exposure. Wanneer één centrale boodschap, één overeenkomstige beleving uitgaat van de facilitaire diensten en producten in uw werkomgeving, werkt dit imagoversterkend. Laat deze dan in ieder geval positief zijn.

Kostenefficiënt

Wanneer een facilitaire organisatie integraal wordt ingericht, dan leidt dit (naast een verbetering van de kwaliteit) direct tot een stevige kostenreductie. In een verkokerde uitbesteding zal de receptie- en beveiligingsleverancier tijd beschikbaar moeten maken voor de aansturing van het team en het account- en relatiemanagement. Datzelfde geldt voor de schoonmaakleverancier en de cateringpartij. Administraties worden apart gevoerd, net zoals de facturatie, de rapportage en het contractmanagement. Ook aan de opdrachtgeverszijde leidt een dergelijke constructie vanzelfsprekend tot grotere tijdsinspanning. Onze ervaring leert dat indien wordt overgestapt naar het Integrated Facility Management outsourcingsmodel van D&B een mogelijke besparing van 10-18% op het totale facilitaire budget zeker geen uitzondering is.

Krachtige backoffice

Wanneer D&B verantwoordelijk is voor het facilitair management bij u op locatie, dan hebben u en onze facility manager directe toegang tot de disciplines Strategy & Concepts, Finance & Control, Learning & Development en Contract Management.

Integrated Facility Management info?

Wilt u meer informatie over integraal facilitair management van D&B? Neem dan hieronder contact met ons op. Indien u behalve over Integrated Facility Management meer wilt weten over Receptiediensten, Objectbeveiliging, Schoonmaakdiensten, Bedrijfscatering, Facility Management, Facility Service Desk of Office Support klik dan op de desbetreffende link…  

     

    Stuur mij dit artikel