D&B The Facility GroupFacilitair NieuwsT-Mobile en D&B The Facility Group: Een unieke Integrated Services samenwerking

T-Mobile en D&B The Facility Group: Een unieke Integrated Services samenwerking

28-05-2015

Artikel uit de CleanTotaal Schoonmaakkrant van juni 2015, klik hier voor het origineel.

Multitasking vergroot arbeidsvreugde en leidt tot hogere kwaliteit beleving

Het qua inrichting opvallende kantoor van T-Mobile Netherlands B.V. in Den Haag wordt op facilitair gebied volledig ontzorgd door haar facilitair verlengstuk D&B The Facility Group. De samenwerking startte ooit met het uitbesteden van uitsluitend het facility management, doch is uitgegroeid tot het volledig onderbrengen van de ondersteunende facilitaire diensten bij één partner. Een integrated services samenwerking in optima forma. Lex Teekens (senior sourcing manager T-Mobile) en Jim van Heyningen (directeur D&B Cleaning)) Heidi de Grunt ( senior facility manager D&B) en de schoonmakers Satia Chedoe en Rabinder Goenai vertellen openhartig over deze unieke samenwerking. Ook wordt het goede voorbeeld genoemd dat bij deze tender en sourcing traject het kick-out criterium gehanteerd werd indien een bedrijf niet over het OSB Keurmerk beschikt.

Lex (T-Mobile), op welke wijze is deze verregaande samenwerking in eerste instantie begonnen?

Diverse facilitaire services , zoals: receptie, schoonmaak, catering hadden wij al langer aan verschillende partijen uitbesteed. Wij wilden echter ook de aansturing van facility niet langer in eigen beheer uitvoeren en onze focus concentreren op de core business. Dit was er de reden van dat wij het facility management extern belegd hebben .Na een grondige marktverkenning en sourcing traject werd dit gegund aan D&B. In eerste instantie betrof het uitsluitend het leveren van management en niet het leveren van diensten.

Maar is hier het niet bij gebleven?

Inderdaad die constatering is juist. Wij waren van mening dat verdergaande uitbesteding van meerdere facilitaire disciplines dan ik bovenstaand al noem, zoals de postkamer, alsmede het onder één dak brengen hiervan zou moeten leiden tot synergievoordeel en in het verlengde hiervan tot kostenreductie. Dit in samenhang met het verlagen van onze tijd qua management aandacht welke facility nu eenmaal van de organisatie vergt. Op basis van de inmiddels opgedane ervaring qua samenwerking met D&B en hun visie over integrated services was het een logische vervolgstap alle disciplines bij D&B onder te brengen. Deels voeren zij deze services nu in eigen beheer uit en deels via derden, maar wel onder hun verantwoordelijkheid en regie. Voor T-Mobile betekent dit een verdieping van de samenwerking, korte lijnen en een nog hogere mate van betrokkenheid door D&B en haar medewerkers. D&B zien wij als onze managing partner.

Integrated facility management T-Mobile

Jim (D&B), een dergelijke overeenkomst zal je wel koesteren? Wat is jullie succesformule?

Natuurlijk zijn we erg gelukkig met deze samenwerking met T-Mobile. Het feit dat de business partner ons dit vertrouwen geeft is prachtig. Ik beschouw dit als een groot compliment voor alle echelons binnen ons bedrijf, maar zeker ook voor onze medewerkers op de werkvloer. Voor alle duidelijkheid echter: we koesteren iedere opdracht van groot tot klein. Onze focus ligt vooral op multitasking, met het accent op een langdurige samenwerking. Langdurige samenwerking met de klanten en de collega’s. Niet voor niets is het merendeel van de medewerkers bij ons werkzaam op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ik mag dan wel in naam directeur zijn, maar ik zit kort op de bal en ken alle collega’s persoonlijk. Groei is goed en ook nodig, zowel kwalitatief als kwantitatief. Maar zodra collega’s zich bij ons met een personeelsnummer moeten melden dan wordt het tijd dat ik stop met kwantitatief groeien. De kracht van D&B zit verder in het inspireren en het innovatief zijn, dit naast een beter loongebouw dan gemiddeld in de branche.

T-Mobile Cleaning host D&B The Facility Group

Wil je een voorbeeld noemen van dit innovatief zijn?

Dan noem ik gelijk het vertonen van een film bij een toekomstige klant, waarin de medewerkers zich voorstellen en iets meer over zichzelf en hun hobby’s etc. vertellen. Vanaf de eerste dag is er gelijk herkenning en gespreksstof. Wij zijn bij mijn weten het enige bedrijf dat een dergelijke kennismaking zo professioneel en intermenselijk organiseert.

Heidi (D&B), hoe ervaar je jouw verantwoordelijke rol als FM manager?

In eerste instantie ben ik aangesteld als facility manager om vanuit D&B het facilitair bedrijf van T-Mobile Netherlands B.V. aan te sturen. Het was op zich bijzonder dat ik gesprekspartner werd voor collega bedrijven, onder andere uit de schoonmaak. Later werden de facilitaire services overgeheveld naar D&B en werden externe medewerkers opeens collega’s. Niet zozeer om kwalitatieve redenen werd voor deze switch gekozen maar vooral ook om redenen van synergie en het optimaliseren van betrokkenheid, met in het verlengde hiervan kostenbeheersing. Dat T-Mobile deze switch maakte vervulde mij wel met trots en beschouw ik als erkenning. Er ontstaat een heel andere dynamiek bij multitasking. Medewerkers krijgen naast taak differentiatie ook meer verantwoordelijkheid. Dit is in het begin best eerst wennen, maar we merken dat dit met een goede begeleiding en coaching snel went. Het merendeel van de taakgebieden vinden overdag plaats, zodat we enerzijds de medewerkers zichtbaarder maken, hen meer uren kunnen bieden en bovenal de interactie met de pandgebruikers aanmerkelijk verbetert.

D&B Cleaning - T-Mobile

Wat merk je van die betrokkenheid van de medewerkers?

Enerzijds merk je dat ons team meedenkt en met creatieve oplossingen komt. Het is niet langer “zij” maar “wij”. Uit de teammeeting die we frequent houden krijgt een ieder energie. De medewerkers komen dan met praktische tips. Hoe goed we ook bezig zijn er is altijd de mogelijkheid dingen nog beter te doen. Vanuit D&B zetten we fors in op het aspect opleiden, zowel op vaktechnisch gebied, hospitality als Nederlandse taal trajecten. Weet je wat zo aardig is dat mensen in eerste instantie denken dat het werken op basis van beleving de werkdruk verhoogt en de kwaliteit verlaagt. Ik kan je naar eer en geweten zeggen dat de huidige kwaliteit metingen een beter cijfer laten zien dan voorheen en de medewerkerstevredenheid ondanks een mindere ureninzet gelijk is gebleven. Reken maar dit we dat met z’n allen gevierd hebben.

En de betrokkenheid vanuit T-Mobile?

Qua organigram hangt Facility binnen T-Mobile onder HR. Hiermede hebben we een uitstekende samenwerking. Regelmatig wordt ons op tactisch/operationeel niveau om advies gevraagd. De betrokkenheid vanuit de pandgebruikers is hoog. Het mooist kan ik dit illustreren door het volgende voorbeeld. De pandgebruikers zijn zo tevreden over de prestatie van ons team dat zij onderling geld ingezameld hebben en onze medewerkers een cadeautje hebben aangeboden. Hartverwarmend!

Satia en Rabinder (D&B) hoe beleven jullie je rol en erkenning binnen T-Mobile?

Het was aanvankelijk even wennen. We moesten op een andere manier werken, waarvan wij eerlijk gezegd in eerste instantie dachten dat het zwaarder werd. Als snel werd duidelijk dat dit gelukkig anders is. We kregen meer verantwoordelijk om zelf te beoordelen wat schoon gemaakt dient te worden. Ook assisteren we op andere gebieden. Wat we ook prettig vinden is dat we zeer fraaie werkkleding hebben gekregen, ons de gelegenheid wordt geboden diverse trainingen te volgen , maar vooral ook dat er serieus naar ons geluisterd wordt. Zo wilden wij op bepaalde afdelingen grotere afvalbakken en die kwamen er ook. We horen er echt bij. Dit teamgevoel zorgt er ook voor dat we veel voor elkaar over hebben, elkaar helpen waar mogelijk is. Het cadeau dat we spontaan van de kantoormensen kregen is iets wat we nog nooit meegemaakt hadden. Schitterend. Evenals het georganiseerde teamevent , met surprise act. Het event stond in het teken van hoe goed we kunnen samenwerken met alle medewerkers van het facilitaire team. Zo hebben we collega’s van de catering, receptie, postkamer, beveiliging en interne verhuizers/technische ondersteuning nog beter leren kennen. Het afsluitende etentje was heel gezellig.

Dagschoonmaak D&B Cleaning

Lex (T-Mobile), al met al een geslaagde keuze voor D&B ?

We zijn zeker tevreden. Zoals eerder gezegd: het blijft een continu proces, waarbij constant gekeken moet blijven worden naar eventueel verder mogelijke efficiency slagen. Dit alles wel binnen het kader van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap. Het is niet voor niets dat wij in de tenderprocedure het kick-out criterium hadden opgenomen voor bedrijven die de Code niet getekend hebben en/of niet over het keurmerk beschikken. Want fatsoenlijk zaken doen staat hoog in het vaandel bij T-Mobile Netherlands B.V. Je verlangt uiteindelijk wederzijds de partner die bij je past.

Over D&B The Facility Group

D&B The Facility Group is aanbieder van integrale facilitaire dienstverlening. D&B verzorgt onder andere Receptiediensten, Objectbeveiliging, SchoonmaakdienstenFacility Management en Bedrijfscatering voor corporate kantoren en hoogwaardige vastgoedomgevingen.

Bericht delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Stuur mij dit artikel