D&B The Facility GroupFacilitair NieuwsSnel veranderende werkomgeving vraagt om wendbare facilitaire ondersteuning

Snel veranderende werkomgeving vraagt om wendbare facilitaire ondersteuning

06-01-2020

De tijd waarin organisaties langjarige plannen maakten, ligt inmiddels ver achter ons. We leven en werken in een snel veranderende wereld en het is vrijwel onmogelijk om te voorspellen waar we over een aantal jaren zullen staan. Daarom willen moderne organisaties wendbaar zijn. Snel kunnen op- en afschalen met medewerkers is van cruciaal belang geworden.

Volwassen outsourcingmodellen

Ook het facilitaire bedrijf anno 2020 is wendbaar om kort cyclische resultaten te kunnen boeken. We zien een groeiende populariteit van meer volwassen outsourcingmodellen waarbij de regie door organisaties zelf ter hand wordt genomen, maar de uitvoering steeds vaker wordt uitbesteed. Het zelf opbouwen en ontwikkelen van non-core competenties binnen de eigen organisatie vereist immers veel tijd, geld en aandacht. Bovendien is het onzeker of je wel de juiste competenties aan het ontwikkelen bent voor de toekomst. Om dit risico af te wenden en de juiste expertise gericht in te kunnen zetten, wordt steeds vaker overgegaan tot het inhuren van externe kennis en ervaring om het facilitair bedrijf te ondersteunen.

Interim FM en projectmanagementvaardigheden

De hedendaagse bedrijfsvoering vraagt om snel gericht resultaat te kunnen boeken. Daarmee worden interim- en projectmanagementvaardigheden steeds belangrijker. Dat geldt ook voor organisaties die behoefte hebben aan specifieke kennis en ervaring in workplace- & facility management. Immers, het succesvol implementeren van een FMIS-systeem vraagt om andere competenties dan het contracteren van hygiënediensten of het leiding geven aan een facilitair team.

Profiel van de facility manager verandert

Zo’n vijftien jaar geleden was het evident dat het profiel van de facilitair manager veranderde van een beheerder naar een meer bedrijfskundig denkende professional omdat men dichter tegen de core business van de opdrachtgever kwam aan te zitten. Inmiddels zien we dat met name op tactisch niveau er behoefte is aan een hogere mate van specialisatie. Omdat er in kortere tijd resultaten geboekt dienen te worden, is het van belang om goed ingewijd te zijn in de materie. “Detacheerden we voorheen het overgrote deel van onze managers meerjarig bij onze opdrachtgevers, inmiddels zien we dat die periodes korter zijn geworden en er gewisseld wordt tussen diverse profielen, afhankelijk van welke onderwerpen er op de korte en middellange termijn spelen voor het facilitair bedrijf”, aldus Michel Pan, General Manager van het FM-bedrijf binnen D&B The Facility Group. “Bovendien zien wij dat wij steeds vaker met multidisciplinaire projectteams werken om de snelheid er in te houden en op kortere termijn resultaten te boeken.”

Poule van interim en projectmanagers

Dat heeft ertoe geleid dat D&B The Facility Group inmiddels een poule van interim facilitair- en projectmanagers heeft opgebouwd. “Zowel binnen onze organisatie als daarbuiten, want in principe verkopen wij geen ‘nee’ bij onze klanten”, zegt Pan. “Bovendien zien wij dat de snelheid en het kort cyclische karakter van sommige facilitaire opdrachten goed aansluit op de ambities van onze talenten. Door bij een grote diversiteit van ambitieuze opdrachtgevers werkzaam te zijn en binnen te kunnen kijken, ontwikkelen zij zich snel en doen waardevolle ervaring op.” Voor onze klanten is het met name van belang dat wij ze snel en professioneel kunnen ondersteunen, met de juiste facilitaire mensen. En daarbij staat ook bij de inzet van deze D&B’ers de bekende 5 star experience voorop.

Over D&B The Facility Group:

D&B The Facility Group is aanbieder van integrale facilitaire dienstverlening. D&B verzorgt een breed palet aan diensten voor corporate kantoren en hoogwaardige vastgoedomgevingen met als doel een beleving te creëren die positief bijdraagt aan hoe mensen in hun vel zitten. Want gelukkigere mensen presteren beter. Wilt u hier meer over weten klik dan op de desbetreffende link.

Bericht delen:

Reacties zijn gesloten.

Stuur mij dit artikel