D&B The Facility GroupFacilitair NieuwsHoe duurzaam ben je echt?

Hoe duurzaam ben je echt?

18-04-2013

Duur•zaam bn, bw; -zamer, -st 1 lang durend 2 weinig aan slijtage of bederf onderhevig

Er bestaan ongetwijfeld meerdere facilitaire artikelen over duurzaamheid waarin de omschrijving van duurzaam uit de online versie van de Dikke van Dale is opgenomen. Veel van die artikelen zullen gaan over het milieu, de planeet en de ecologische footprint van bedrijf, land of werelddeel. CO2 reductie, elektrisch rijden, afval scheiden, LED verlichting, zonnepanelen, windenergie en groene stroom. Mooie, waardevolle en maatschappelijk relevante onderwerpen, maar misschien slechts het topje van de smeltende ijsberg?

Duurzaamheid binnen ondernemingen

Organisaties die hele programma’s hebben liggen ter bevordering van ecologische duurzaamheid, maar vervolgens zonder blikken of blozen bereid zijn om snoeihard in salarissen te snijden, (Facilitaire) leveranciers te dwingen dezelfde diensten of producten tegen een 20% lagere prijs te leveren of buitenproportionele bonussen uitkeren, kunnen op het gebied van duurzaamheid nog veel leren.

Een duurzame onderneming heeft niet enkel een mening over energietekort en CO2 reductie, maar ook over onderwerpen als werkeloosheid, onderwijs, gevoelens van onveiligheid en discriminatie. Misschien zelfs over dierenwelzijn, kinderopvang, vrouwen in de top, beloningen voor topfunctionarissen, enzovoorts, enzovoorts.

Langetermijnvisie

Voor mij gaat duurzaamheid over het hebben van een langetermijnvisie. Over het niet afwentelen van hedendaagse problematiek op toekomstige generaties. Of meer toepasbaar op de dag van vandaag; op de maatschappij. Het tegengaan van verspilling in de breedste zin van het woord: verspilling van energie, van geld, van talent, van mensenlevens, van originele ideeën en een eigen mening, verspilling van cultuur en van kansen en mogelijkheden. Kortom, het nemen van verantwoordelijkheid.

Een linkse agenda? Nee. Wel liberaal. Ik ben voor een terugtrekkende beweging van de overheid, of dat nu in de cultuursector, het onderwijs of de zorg het geval is. Ik juich verregaande versoepeling van het ontslagrecht toe. Dit past ook in de tijdgeest. We hebben de wereldleiders gehoord. De crisis raakt ons hard. Terwijl sommigen nog aan het vingerwijzen zijn, heeft een groot deel van ons de focus verlegd op hetgeen de crisis aan goeds voortbrengt. De recessie leidt in vele gevallen tot creativiteit. De crisis maakt ons sterker. We worden gedwongen om het beste uit onszelf te halen en ons af te vragen wat nu echt belangrijk is. We herzien onze prioriteiten en komen met nieuwe ideeën en innovaties.

Transparantie, integriteit & bewustzijn

Consumenten, werknemers en ondernemers hebben meer en meer behoefte aan een langetermijnvisie en een duurzaam leven. Mede onder invloed van social media, het internet en recente gebeurtenissen is de eis voor meer transparantie, meer integriteit en meer bewustzijn van organisaties en de overheid een must. In de breedste zin van het woord, en dus ook op het gebied van facilitaire bedrijfsvoering. Fijn dat jij elektrisch rijdt, een facilitair duurzaamheidsbeleidsplan hebt geschreven of windmolens op het dak hebt staan; maar hoe duurzaam ben je echt?

Sander de Meester, Director Marketing & Communications / Partner D&B The Facility Group.

Over D&B The Facility Group:

D&B The Facility Group is aanbieder van integrale facilitaire dienstverlening. D&B verzorgt onder andere Receptiediensten, Objectbeveiliging, SchoonmaakdienstenFacility Management en Bedrijfscatering voor corporate kantoren en hoogwaardige vastgoedomgevingen.

photo credit: Kris Krug via photopin cc

Bericht delen:

Reacties zijn gesloten.

Stuur mij dit artikel