Mailroom

Getting the message

Laten wij beginnen met het intrappen van een open deur: de markt van documentmanagement en repro-activiteiten is snel aan het veranderen. De volumes van post nemen gestaag af ten gevolge van de steeds verdergaande digitalisering van informatie, het gebruik van e-mail en andere vormen van digitale media.

Anderzijds is er een toenemende behoefte onder werknemers om snelle en digitale beschikbaarheid te verkrijgen tot fysieke post, zodat zij snel kunnen reageren en acteren. Any time, any place, anywhere. De vertrouwelijkheid van informatie speelt hierbij vaak een centrale rol.

Tegelijkertijd zien wij dat de populariteit van pakjespost enorm aan het toenemen is. Met name in de privésfeer, maar ook op het kantoor. Toenemende hoeveelheden werknemers maken gebruik van online shop mogelijkheden en onderzoek toont aan dat men een grote voorkeur heeft om dergelijke pakketten op het kantoor te laten afleveren. Zo is men ervan verzekerd dat er iemand aanwezig is die het pakket kan aannemen, maar beschikt men ook over alle faciliteiten om de aangekochte items die men niet wenst af te nemen direct retour te laten zenden.

Paperless office

Het paperless office is het meest duurzame documentmanagement concept, dat is helder. Wanneer alle geschreven en hard copy informatie digitaal is, heeft dat vele voordelen. Naast snelheid voor wat betreft de bezorging en gemakkelijke toegang (zoek functie) tot informatie, leert de ervaring dat digitalisering tevens kan leiden tot verbeterde en meer transparante processen, gemakkelijkere audits, beperken van toegang tot vertrouwelijke informatie, minder verlies van informatie en verbeterde klanttevredenheid. Een nauwe samenwerking met de IT-professionals op locatie is essentieel.

Ontwikkeling

Aanvullend op de basisopleiding bieden wij onze mensen de StarClass® opleiding: een persoonlijke effectiviteitstraining waarin uitgebreid aandacht besteed wordt aan communicatietechnieken, persoonlijke effectiviteit en gast- en servicegericht handelen.

Bedrijfskleding door Mart Visser

Onze mailroom medewerkers gaan, indien gewenst, gekleed in bedrijfskleding die ontworpen is door Nederlands bekendste couturier Mart Visser. De kleding heeft een zeer representatieve en professionele uitstraling, maar is tevens duurzaam, comfortabel en effectief in het gebruik. Een belangrijke overweging om Mart Visser te vragen om de kleding te ontwerpen, is dat wij grote waarde hechten aan het feit dat het dragen van goed passende en representatieve bedrijfskleding in grote mate bijdraagt aan een gevoel van waardering en trots bij onze mensen.

Mailroom info?

Wilt u meer informatie over Mailroom dienstverlening van D&B? Neem dan contact met ons op.
Indien u behalve over de Mailroom meer wilt weten over onze Receptiediensten, Objectbeveiliging, Facility Management, Bedrijfscatering of onze Schoonmaakdiensten? Klik dan op de desbetreffende link…

Stuur mij dit artikel