Objectbeveiliging

A friendly smile and a watchful eye

Een veilige werkomgeving is onlosmakelijk verbonden met het runnen van een succesvolle business. Security heeft met haar objectbeveiliging een visie over hoe de veiligheid van mensen, informatie en gebouwen optimaal geborgd is, zonder dat daarmee de uitstraling van het kantoor direct verandert in onwelkom of hermetisch afgesloten.

Security / Objectbeveiliging

Onze Security Host vormt de kern van onze objectbeveiliging propositie. De ervaring leert ons dat menselijke interpretatie essentieel is voor een goed werkend veiligheidsbeleid. En dat wanneer men zwaar leunt op enkel techniek, procedures en regels, zonder oog te hebben voor menselijk gedrag, er veel waardevolle informatie gemist wordt. Het inschatten van afwijkend gedrag is in onze ogen een belangrijke kerntaak binnen de objectbeveiliging. De beste manier om te constateren of bepaald gedrag ook daadwerkelijk verdacht is, is door in contact te treden met de betreffende persoon of personen. Desalniettemin zien wij in onze markt dat objectbeveiliging meer en meer geleefd worden door het afvinken van checklists en het op de voet volgen van procedures. De interactie met mensen raakt daarbij ondergeschikt. De Security Host van Security wordt op een dusdanige wijze geselecteerd en opgeleid dat de centrale focus bij zijn of haar werkzaamheden op menselijke interactie komt te liggen. Techniek, regels en procedures binnen objectbeveiliging zijn belangrijk en ondersteunend aan de security professional, maar niet een doel op zich. Dankzij deze insteek wordt niet alleen in belangrijke mate bijgedragen aan het creëren van een veiligere omgeving, maar blijkt dat deze tevens leidt tot een prettigere en meer gastvriendelijke ervaring bij gasten, bezoekers en passagiers.

Multitalent

Onze Security Hosts zijn allen in staat om naast de objectbeveiliging taken ook aan alle voorkomende hospitality taken op hoog niveau invulling te geven. Denk hierbij aan de gastvriendelijke ontvangst en begeleiding van gasten en bezoekers, het bedienen van de telefooncentrale, het uitserveren van een cappuccino of het aannemen van een jas. In essentie zijn onze mensen tweeledig opgeleid en vervullen zij met veel plezier en betrokkenheid zowel de rol van gastheer of gastvrouw, naast de kerntaak van objectbeveiliger. Sterker nog, in veel gevallen leidt deze combinatie van verantwoordelijkheden tot een aantrekkelijkere objectbeveiliging functie waarbinnen het intensieve contact met de gast tegelijkertijd de veiligheid op locatie nog verder verbetert.

Selectie

Onze grootste uitdaging ligt in het werven en selecteren van de juiste professional voor de functie van Security Host / objectbeveiliging binnen de D&B-organisatie. Gemiddeld treedt slechts één op de 70 sollicitanten in dienst bij Security als Security Host. Naast dat men tenminste tweetalig dient te zijn, ervaring heeft in een dienstverlenende functie, vaardig met de computer dient te zijn en over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden dient te beschikken, zijn wij zeer alert op de gastgerichte houding, het denk- en werkniveau, de oplossingsgerichtheid en een proactieve attitude van de kandidaat voor onze objectbeveiliging.

Objectbeveiliging opleidingen

Onze Security Hosts behoren tot de best opgeleide professionals in onze markt. Naast de beroepsgerichte objectbeveiliging opleiding MBO Beveiliger niveau-2 wordt iedere Security Host tevens opgeleid tot Threat Mitigation Officer (TMO). Daarnaast is men verplicht om onze interne opleidingen succesvol af te ronden, waarbij alle aspecten rondom persoonlijke effectiviteit en hospitality aan de orde komen. Iedere Security Host is tevens getraind als bedrijfshulpverlener.

Profiel objectbeveiliger D&B The Facility Group

Predictive Profiling binnen objectbeveiliging

Iedere Security Host binnen Security is opgeleid volgens de uit Israël afkomstige beveiligingsmethodiek Predictive Profiling. Anders dan bij traditionele objectbeveiliging methodieken, die zwaar leunen op techniek, procedures en regels, staat bij Predictive Profiling het menselijke element centraal. Wij leren onze mensen het gedrag, het voorkomen, het verhaal en de motieven van de gast te analyseren om vervolgens op basis van een gastvriendelijk gesprek (maar in essentie security questioning) te beoordelen of een gast een potentiële dreiging vormt. Onze Security Host mag zich, dankzij de opleidingen die wij bieden, Threat Mitigation Officer noemen. Een internationale erkenning voor een skillset die in Nederland binnen de objectbeveiliging aan weinigen voorbehouden is.

Opleidingsprogramma

De interne opleidingen zijn persoonlijke effectiviteitstrainingen waarin uitgebreid aandacht besteed wordt aan communicatietechnieken, persoonlijke effectiviteit en gast- en servicegericht handelen. Tevens komen de onderwerpen omgevingsbewustzijn, conflicthantering en persoonlijke presentatie en performance uitgebreid aan de orde.

Bedrijfskleding

De Security Host gaat gekleed in bedrijfskleding die speciaal is ontworpen voor D&B. De kleding heeft een zeer representatieve en professionele uitstraling en is goedgekeurd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij hechten grote waarde aan het feit dat het dragen van goed passende en representatieve bedrijfskleding in grote mate bijdraagt aan een gevoel van waardering en trots bij onze mensen.

Objectbeveiliging info?

Wilt u meer informatie over Objectbeveiliging van D&B? Neem dan hieronder contact met ons op. Indien u behalve over Objectbeveiliging meer wilt weten over Integrated Facility Management, Receptiediensten, Schoonmaakdiensten, Bedrijfscatering, Facility Management, Facility Service Desk of Office Support klik dan op de desbetreffende link…

     

    Stuur mij dit artikel