Facility Management

The experience comes with experience

De beslissing om het facilitair management uit te besteden aan een specialist komt vaak voort uit de nadrukkelijke wens om meer focus te hebben op de eigen core business en de kwaliteiten van de eigen organisatie.

Echter, er zijn ons inziens meer goede argumenten om de outsourcing van het facilitair management te overwegen. Zo is het speelveld de afgelopen jaren sterk gewijzigd. Er wordt door ondernemingen bij het inrichten van de facilitaire organisatie niet meer gedacht in het aanbieden van de standaard facilitaire producten en diensten. Men maakt de verdiepingsslag naar het faciliteren van een omgeving waarin men elkaar ontmoet, kennis uitwisselt en samenwerkt. Die wijze van denken vereist andere competenties. Het is niet voor niets dat in 2016 reeds 62% van de facilitaire organisaties volgens de principes van regie was georganiseerd. Dat is een stijging van bijna 20% ten opzichte van 2012. D&B onderscheidt drie mogelijke outsourcingsmodellen.

1. Outsourcingmodel Integrated Facility Management

Binnen het outsourcingsmodel van Integrated Facility Management wordt uw facilitaire organisatie ondergebracht bij D&B The Facility Group. Binnen de met u afgesproken kaders voeren wij volledig zelfstandig de facilitaire dienstverlening uit. Daarbij zijn de facilitaire diensten ondergebracht bij onze dochterondernemingen en mogelijke geprefereerde onderaannemers (partners). Hierbij draait alles om het maximaal ontzorgen en faciliteren van uw organisatie met de inzet van één samenwerkend team, aangestuurd door een zeer ervaren facility manager. Het Integrated Facility Management model creëert synergie en maximale kostenbeheersing. Omdat tegengestelde belangen tussen de leveranciers grotendeels wegvallen, wordt vanuit het totaalbudget bepaald waar de impact van bepaalde uitgaven op de dienstverlening het meest optimaal is. Wij bieden maximale transparantie in de facilitaire bedrijfsvoering, door middel van een compleet open boek, waarbij wederzijds vertrouwen en succes centraal staan.

2. Outsourcingmodel Managing Agent

In het outsourcingsmodel van Managing Agent heeft u de operationele aansturing van uw facilitaire dienstverleners uitbesteed aan D&B. In dit model richt u zich met name op de facilitaire visie en het beleid. U sluit alle facilitaire contracten zelf af en houdt deze in eigen beheer. D&B is verantwoordelijk voor het optimaal benutten van de kansen en mogelijkheden van uw contracten. Over de facilitaire performances leggen wij periodiek verantwoording af aan u als opdrachtgever. Wij treden namens u op als een goed “huisvader”, creëren één krachtig facilitair team en voeren in afstemming met u innovaties en optimalisaties door binnen de dienstverlening. Het delen van kennis, ervaring, learnings en best practices staat centraal in de samenwerking.

3. Outsourcingmodel Facility Management

In het outsourcingsmodel van Facility Management heeft u (een deel van) uw operationele facility services of projecten uitbesteed aan Facility Managers van D&B. Zij sturen uw facilitaire dienstverleners aan, beheren uw contracten of managen uw projecten. Daarbij worden zij ondersteund door ons management en onze back office op het contractmanagement, finance, human resources en business development. Over de facilitaire performances of projecten leggen wij periodiek verantwoording af aan u als opdrachtgever. Het toevoegen van expertise en ervaring en verregaande ontzorging staat centraal in de samenwerking.

4. Interim- & Projectmanagement

Binnen een facilitaire organisatie is er altijd beweging en dynamiek. En er zijn altijd vraagstukken die opgelost moeten worden of projecten die opgepakt moeten worden. Niet altijd heeft u de juiste expertise of voldoende capaciteit in huis. D&B heeft een ruime poule van HBO+ opgeleide FM professionals van diverse niveaus en met verschillende expertises beschikbaar die u en uw organisatie kunnen ondersteunen op tijdelijke of vaste basis. Uiteraard hebben deze professionals toegang tot de kennis en expertise van onze HRM, inkoop, contractmanagement en business development afdelingen.

Lees meer over interim- & projectmanagement

Facility Management info?

Wilt u meer informatie over Facility Management van D&B? Neem dan hieronder contact met ons op. Indien u behalve over Facility Management meer wilt weten over Integrated Facility Management, Receptiediensten, Objectbeveiliging, Schoonmaakdiensten, Bedrijfscatering, Facility Service Desk of Office Support klik dan op de desbetreffende link…  

     

    Stuur mij dit artikel