Covid-19 Quick Scan Werkomgeving

 

Zodra u gaat nadenken over een kantoor waarbinnen een onderlinge afstand van anderhalve meter gewaarborgd dient te worden en waar een nieuwe standaard voor wat betreft hygiëne van toepassing is, kunnen wij ons voorstellen dat u meer vragen heeft dan antwoorden. Vanuit onze uitgebreide Workplace & Facility Management expertise en de inzichten die wij gedurende de afgelopen maanden hebben opgedaan over het anderhalvemeterkantoor en de overdraagbaarheid van Covid-19 hebben wij een zeer robuuste Covid-19 Quick Scan opgesteld welke u direct inzicht geeft in de knelpunten en mogelijke adequate maatregelen bij u op kantoor. Kosten: € 975,00 exclusief 21% BTW.

Wat is het?

De Covid-19 Quick Scan toetst in hoeverre uw werkomgeving veilig is voor uw werknemers, gasten en bezoekers.

Wat levert het op?

Een zeer volledig en onafhankelijk rapport over de actuele status en adequaatheid van de werkomgeving en genomen maatregelen om een veilige werkomgeving te garanderen. Tevens ontvangt u een advies over het aanpassen, bijsturen of uitbreiden van maatregelen.

Wat wordt onderzocht?

De Covid-19 Quick Scan werkomgeving brengt enerzijds in beeld waar in uw werkomgeving knelpunten ontstaan voor wat betreft het waarborgen van een onderlinge afstand van anderhalve meter. Denk hierbij aan de werkplekken, ontvangstomgeving, sanitaire ruimtes, vergaderzalen, pantry’s, verkeersruimten en het bedrijfsrestaurant. Anderzijds identificeert de Quick Scan waar in de werkomgeving risico’s zouden kunnen ontstaan op besmetting met het coronavirus via contactoppervlakken en anderszins. Vervolgens wordt gekeken naar de organisatie. Hoe is men tot bepaalde veiligheidsmaatregelen gekomen? Kloppen deze eigenlijk wel? Zijn er voldoende voorzieningen getroffen? En wat gebeurt er op het vlak van instructies, signing, communicatie en toezicht op de opvolging hiervan?

Op welke wijze vindt het onderzoek plaats?

In drie stappen.

  1. U ontvangt op voorhand een questionnaire met circa 100 gesloten vragen. Het invullen hiervan kost u ongeveer 30 minuten. De vragen behandelen onderwerpen variërend van algemene communicatie, de kantoorruimte en de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen tot veiligheidsinstructies, signing en de BHV-organisatie.
  2. Een team van twee Facility & Workplace experts bezoekt de locatie. Zij leggen vast hoe werknemers, gasten en bezoekers zich bewegen en gedragen binnen de werkomgeving om vervolgens de haalbaarheid van social distancing bij knelpunten (liften, gangen, sanitaire ruimtes, entrees, etc.), werkplekken en gezamenlijke ruimtes te beoordelen. Ook worden touch points geïdentificeerd en beoordeeld en wordt gekeken naar de wijze waarop de dagelijkse diensten (schoonmaak, catering, receptie, beveiliging, postkamer, etc.) zijn afgestemd op het ‘nieuw normale’ kantoor. De ingevulde questionnaire geldt als controletoets.
  3. Uiterlijk twee dagen na het bezoek heeft de opdrachtgever een beknopte rapportage, met bevindingen en aanbevelingen.

Mocht blijken dat er ondersteunende expertise wenselijk, dan kunnen wij deze laten aansluiten op het onderzoek.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn rapport ontvang?

Vanaf de aanvraag via onze website tot de ontvangst van het rapport kost u vier dagen. Het is wel van belang dat u op voorhand de vragenlijst invult en aanlevert. Dag 1: Uw aanvraag komt binnen, u ontvangt de vragenlijst; Dag 2: U retourneert de vragenlijst ingevuld; Dag 3: Onze experts bezoeken uw locatie; Dag 4: Het rapport wordt samengesteld en verstuurd.

Kosten van een Covid-19 Quick Scan werkomgeving

€ 975,- exclusief 21% BTW.

Is D&B ook in staat om de maatregelen te implementeren?

Jazeker. Dit is wel een vervolgtraject waarvoor we een separate afspraak met u maken. Wanneer u bijvoorbeeld wenst dat wij de signing drukken, afleveren en aanbrengen, werkplekken herschikken of u advies nodig heeft voor het aanpassen van de dienstverlening, dan kunnen wij hiervoor projectmanagement en/of projectondersteuning inzetten.

Meer informatie of contact opnemen?

Sander Bon
Sander Bon
Commercial Director

Stuur mij dit artikel